Hyppigt stillede spørgsmål om jordvarme

Her har vi samlet en hel række svar på spørgsmål om jordvarme

Virker jordvarme overalt i Danmark?

Ja, det gør det! Modsat geotermisk energi, er det faktisk solindstrålingen ned i jordlagene, der udnyttes til jordvarme.

Er jordvarme effektivt i en kold vinter?

Som udgangspunkt ja! Nye jordvarmeanlæg er dimensionerede således, at man selv i strenge vintre kan hente rigeligt med varme.

Hvad er lodret jordvarme?

Vertikal betyder lodret, og her dækker det over metoden, hvor man i stedet for at sprede jordslangerne udover et større område i stedet borer dem lodret ned. Og dybt - ca. 100 meter ned. Det betyder, at man selv i meget små haver kan have jordslanger nok. Selve nedboringshullet fylder, hvad der svarer til 2-3 havefliser.

lodret jordvarme

Hvad er horisontal jordvarme?

Det er jordvarmeanlæg, hvor jordslangerne ligger horisontalt - altså vandret - modsat de vertikale anlæg. Er haven eller arealet tilgængeligt stort nok, benyttes horisontal jordvarme som oftest.

Horisontal jordvarme

Er jordvarme også en varmepumpe?

Ja, det er det faktisk. Varmepumper henter varmen i enten luft eller fra jorden - og i jordvarmeanlæg er det altså den varme, der ligger gemt under jordoverfladen, der hentes op, komprimeres så at sige og derefter udnyttes til opvarmning og brugsvand.

Kræves der byggetilladelse fra kommunen?

Ja, der kræves en tilladelse fra kommunen for at etablere et jordvarmeanlæg. Det sørger din installatør for at hjælpe med.

Skal anlæg til jordvarme vedligeholdes?

Nej faktisk ikke.  Vi anbefaler, at man i løbet af det første halve år renser jordslangens filtre, da monteringen kan give lidt urenheder. Men derefter kører et jordvarmeanlæg år efter år uden at kræve nogen former for vedligeholdelse. I den nyeste jordvarme bekendtgørelse (i kraft april 2017) skal et jordvarmeanlæg have et eftersyn af en sagkyndig i jordvarmeanlæg efter 1 års drift. Eftersynet drejer sig primært om at få bekræftet, at der er væske nok i jordslangen. Disse eftersyn giver meget sjældent anledning til indgriben i anlæggets drift.

Klar til at få tilbud på jordvarme eller varmepumpe?

Det er så enkelt: Få 3 gratis tilbud i løbet af et døgns tid direkte til dig:

Scroll til toppen