Jordvarme priser i 2024

Jordvarmeanlæg - Få priser og gode tilbud + Tilskud på jordvarmepumper

Skifter du dit gasfyr, oliefyr eller elvarme ud med et jordvarmeanlæg, kan du reducere dine varmeudgifter med OP til 60% og få et stort tilskud fra Staten!

Indhent tilbud på jordvarme allerede i dag og spar op til 15.000 kr. årligt
Hvad koster jordvarme? Få gratis svar her ↓

De eksisterende støtteordninger giver mulighed for økonomisk bidrag til installation af jordvarme, forudsat at din ejendom opfylder bestemte arealkrav. Størrelsen af dette bidrag varierer afhængigt af ejendommens areal samt effektiviteten af den valgte jordvarmepumpe.

For eksempel, hvis dit hjem er over 300 kvadratmeter stort og du installerer en jordvarmepumpe med energimærket A+++, kan du under de nuværende bestemmelser modtage et tilskud på op til 30.000 kroner.

I bred forstand er det muligt at modtage et tilskud, der dækker op til 20% af den totale markedsværdi for et jordvarmesystem. På grund af jordvarmes højere omkostninger sammenlignet med andre grønne energiløsninger, kan ansøgere forvente et betydeligt økonomisk tilskud.

PRISERNE PÅ NATURGAS HAR SKUDT I VEJRET - OVERVEJ JORDVARME SOM ALTERNATIV I DAG!

Et jordvarmesystem tilbyder en miljøvenlig og fremtidssikker opvarmningsløsning, der udnytter solens energi, en uendelig og vedvarende energikilde. Systemet er selvregulerende og kræver minimal indsats fra din side udover et årligt eftersyn udført af en fagperson inden for jordvarme. Med den nylige lukning af naturgasforsyningen fra Rusland er dette et ideelt tidspunkt at overveje et skifte fra gas til jordvarme.

Eller alternativt en luft-til-vand varmepumpe.

Indholdet i overskrifter

  Prisen på et jordvarmeanlæg

  Et centralt spørgsmål for mange er uden tvivl; hvad er omkostningerne ved jordvarme? Prisen for et komplet jordvarmeanlæg varierer typisk fra cirka 110.000 til 250.000 kroner, og dette inkluderer installationen.

  Det kan være en udfordring at angive en nøjagtig pris for et jordvarmeanlæg, idet flere faktorer har indflydelse på den endelige pris. De tre mest afgørende faktorer omfatter:

  1. Dit forbrug af varme (et højere forbrug betyder behov for flere meter jordslanger, hvilket øger prisen)
  2. Størrelsen på din bolig
  3. Effektiviteten af varmepumpen

   

  Jordvarme priseksempel inkl. installation for horisontal jordvarme:

  • 140 m² boligareal: 115.000 - 135.000 kr.
  • 200 m² boligareal: 125.000 - 145.000 kr.

  Jordvarme priseksempel inkl. installation for lodret jordvarme:

  • 140 m² boligareal: 210.000 kr.
  • 200 m² boligareal: 250.000 kr.

  OBS: Ovenstående jordvarme priser er vejledende og kan variere fra jordvarmeinstallatør til jordvarmeinstallatør.

  jordvarmeanlæg pris

  Priseksempler på jordvarme:

  Husstørrelse
  Horisontal Vertikal
   140 m²
   115.000-135.000 kr.  210.000 kr.
   200 m²
   125.000-145.000 kr.  250.000 kr.

  Sørg for at indsamle tilbud på jordvarmeanlæg

  Det er vores faste råd, at du altid bør indhente tilbud på jordvarmeanlæg fra flere leverandører af varmepumper. Ved at sammenligne tilbud fra 3-4 forskellige firmaer kan du hurtigt identificere det mest økonomisk fordelagtige jordvarmeanlæg. Du har mulighed for selv at kontakte firmaerne direkte via telefon eller e-mail, eller du kan vælge at anvende en gratis tilbudstjeneste.

  Ved at klikke på knappen nedenfor vil du blive omdirigeret til en af de førende tjenester inden for indhentning af håndværkertilbud i landet. Det kræver kun omkring 2-3 minutter at udfylde deres formular, hvorefter du vil modtage tilbud direkte i din indbakke inden for de næste 24 til 48 timer. Husk, at denne service er både gratis og uforpligtende!

  Hvad er jordvarme?

  Jordvarme er, som navnet antyder, varmen fra jorden, som udnyttes. Man kunne i princippet også kalde det for solvarme, da varmen og energien i jorden, hovedsageligt stammer fra solens stråler (og lidt af regnvandet).

  Energien i jorden trækkes ud ved at nedgrave væskefyldte jordslanger i haven i cirka 1 meters dybde. Jordslangerne varmes op og pumpes ind i en varmepumpe (jordvarmepumpe), der står inde i huset. Varmepumpen øger herefter trykket og temperaturen på væsken, så den passer til husets vandhaner og radiatorer.

  Se hvordan jordvarme fungerer i videoen herunder:

  Jordvarmens udvikling gennem tiden

  Jordvarme, også kendt som geotermisk energi, har været en integreret del af menneskets stræben efter energiløsninger gennem århundreder. Teknologiens udvikling og anvendelsen af jordvarme har dog oplevet en markant acceleration i de seneste årtier. I denne artikel vil vi udforske jordvarmens rejse fra de tidligste anvendelser til nutidens teknologier, og afslutningsvis vil vi præsentere en mobilvenlig tabel, der sammenfatter udviklingens højdepunkter op til 2024.

  Fra antikken til det 20. århundrede

  Den tidligste registrerede brug af jordvarme kan dateres tilbage til antikken, hvor forskellige civilisationer udnyttede varme kilder til opvarmning, madlavning og bade. Romerne, for eksempel, anvendte geotermisk opvarmede kilder til at varme bade og huse i visse dele af imperiet.

  Opdagelsen af geotermisk energi

  I det nittende århundrede begyndte videnskabsfolk og ingeniører at udforske og forstå geotermisk energi fra et mere systematisk og videnskabeligt perspektiv. Det var dog først i begyndelsen af det tyvende århundrede, at den første egentlige geotermiske kraftstation blev etableret i Larderello, Italien, i 1904. Dette var en betydningsfuld begivenhed for anvendelsen af jordvarme til generering af elektricitet.

  Jordvarmens guldalder

  Efter anden verdenskrig, specielt fra 1970'erne og frem, oplevede geotermisk energi en genopblomstring, ansporet af oliekriserne, som ledte verden til at søge alternative energikilder. Denne æra var vidne til betydelige teknologiske fremskridt inden for jordvarme, inklusiv udviklingen af mere effektive boreteknikker og varmepumpesystemer.

  Jordvarme i den grønne omstilling

  I det 21. århundrede er interessen for jordvarme kun steget, drevet af globale bestræbelser på at reducere klimaforandringer og afhængigheden af fossile brændstoffer. Innovationer inden for lavtemperatur og lukkede loopsystemer har gjort det muligt at udnytte jordvarme i områder, der tidligere var anset for uegnede.

  Udviklingen af jordvarme frem til 2024

  Den seneste udvikling har inkluderet forbedringer i effektiviteten af varmepumper, en større forståelse for geotermisk potentiale gennem avanceret geologisk kortlægning og udviklingen af bæredygtige udvindingsmetoder, der minimerer miljøpåvirkningen. Frem til 2024 er der set en betydelig vækst i både antallet af geotermiske anlæg globalt og i deres kapacitet, hvilket gør jordvarme til en stadig mere central spiller i den vedvarende energiportefølje.

  Se udviklingen af jordvarme

  For at give et overblik over jordvarmens udvikling fra de første anlæg til i dag, præsenteres her en tabel, der skitserer de vigtigste milepæle og teknologiske fremskridt. Denne tabel er designet til at være mobilvenlig og let at navigere.

  År Begivenhed
  1904 Verdens første geotermiske kraftværk i drift i Larderello, Italien.
  1970'erne Oliekriserne fremmer interessen for og udviklingen af geotermisk energi.
  1980'erne Teknologiske fremskridt, herunder forbedrede boreteknikker og varmepumpeanlæg.
  2000'erne Forøget fokus på vedvarende energikilder fører til vækst i geotermisk energi.
  2020 Innovationer inden for lavtemperaturteknologier og lukkede loopsystemer.
  2024 Signifikant global vækst i antallet og kapaciteten af geotermiske anlæg.

  Jordvarmens historie er en fortælling om menneskets innovation og stræben efter at udnytte naturens ressourcer på en bæredygtig måde. Fra de tidlige bade til moderne højteknologiske kraftværker er jordvarme et eksempel på, hvordan vi kan omdanne udfordringer til muligheder for en grønnere fremtid.

  Fakta om jordvarmeanlæg

  Inden vi går videre med guiden, bør du vide nedenstående ting om jordvarmeanlæg.

  • Kan opvarme hele huset og brugsvandet
  • Kræver cirka 300 - 500 m2 jordareal til jordslanger (alternativet er lodret jordvarme)
  • Forventet levetid
   • Varmepumpen: 25 år
   • Jordslangerne 50 - 100 år
  • Jordvarme pris: 110.000 - 250.000 kr. inkl. montering
  • Tilbagebetalingstid: 5 -10 år
  • Jordvarme om vinteren er ligeledes ganske effektivt

  Horisontal jordvarme

  Hvis du overvejer at få etableret horisontal jordvarme, skal du have in mente, at jordslangerne skal graves ned i din have og kræver nogen plads.

  Der skal nedgraves 1,5 - 2 meter jordslange for hver m² boligareal, og det vil typisk kræve cirka 300 - 500 m² have at få horisontal jordvarme.

  Jordslangerne skal graves ned i en dybde af cirka 1 meter, hvor jorden er frostfri.

  Prisen på vandret jordvarme ligger på cirka 110.000 - 175.000 kr.

  Lodret jordvarme

  Har du ikke plads nok omkring huset, kan du overveje lodret jordvarme. Lodret jordvarme kaldes også for vertikal jordvarme, og det fungerer ved, at en slange bores ned i 160 - 180 meters dybde.

  Fordelene ved lodret boring er, at temperaturen normalt stiger, jo længere ned man kommer, og du får samtidig ikke gravet en stor del af din have op. Vertikal jordvarme kræver typisk ikke mere end et areal på 1 x 1 meter.

  Ulemperne er, at det er dyrere at få etableret lodret jordvarme (prisen er cirka 200.000 - 250.000 kr.), og det er ikke sikkert, at jordbundsforholdene er ideelle på din grund.

  lodret jordvarme

  Hvad koster jordvarme i drift?

  Et jordvarmeanlæg er meget billigt i drift i forhold til mange andre opvarmningsformer. Hvor meget jordvarme koster i strøm, kommer naturligvis an på huset størrelse og forbruget.

  Hvis vi tager udgangspunkt i et klassisk standardhus på 150 m², vil det årlige strømforbrug typisk ligge på cirka 5000 kWh. Prisen pr. kWh inkl. afgifter ligger på cirka 3,50, så den årlige udgift til strøm er på cirka 17.500 kr.

  Ved hjælp af årsnormfaktoren, som kaldes SCOP, kan du få et overblik over, hvad jordvarme koster i el om året. SCOP-værdien fortæller, hvor effektiv en varmepumpe er, og hvor meget den yder i løbet af et år. I SCOP-værdien er der også medregnet sæsonbestemte variationer, så tallet er altså rimeligt nøjagtigt.

  Har varmepumpen en SCOP-værdi på 4, betyder det, at den leverer 4 gange så meget energi, som den elektrisk bruger. Med andre ord får du 4 kWh varme retur, for hver 1 kWh el varmepumpen bruger.

  Du kan altid have in mente, at jo højere SCOP, jo bedre. De mest effektive og bedste varmepumper ligger med SCOP-værdier på mellem 4 - 5. Bedst i test varmepumper scorer ikke kun høje karakterer for effektiviteten, men også hvor lydsvage de er.

  Bedste producenter af jordvarmepumper er blandt andre:

  • Metro Therm
  • Bosch
  • Viessmann
  • Vølund

  Jo mindre lyd, jo højere karakter, da det er essentielt, at en varmepumpe larmer så lidt som muligt.

  En jordvarmepumpe støjer dog normalt kun yderst minimalt (eller slet ikke) i forhold til luft til luft varmepumper og luft til vand varmepumper. Læs eventuelt guiden på Bedste Varmepumpe Danmark, hvor du kan lære alt om varmepumper og bedste jordvarmeanlæg.

  Jordvarme fordele og ulemper

  Som med alle andre former for opvarmning er der både fordele og ulemper ved jordvarme også. Nedenfor har vi listet de mest væsentlige fordele og ulemper:

  Fordele ved jordvarme:

  • Billig energiform som vil medføre store besparelser på din varmeregning
  • Miljøvenlig opvarmningsform som mindsker Co2 udslippet markant
  • Kræver stort set ingen vedligeholdelse udover det årlige serviceeftersyn
  • Langsigtet investering med en lang levetid på cirka 25 år
  • Jordvarmepumpen er 100% støjfri i forhold til eksempelvis luft til vand varmepumper
  • Flere typer jordvarmeanlæg kan også give passiv køling på varme sommerdage
  • Boligen kan stige i værdi

  Ulemper ved jordvarme:

  • Stor udskrivning på mellem 110.000 - 250.000 kr.
  • Nedgravningen af jordvarmeslanger kræver et stort udeareal. Dog kan du vælge lodret jordvarme, som kun kræver et areal på cirka 1 x 1 m.
  • Bedst egnet til huse som er velisolerede

  Godkendelse af kommunen

  Inden du etablerer et jordvarmeanlæg, skal du have godkendelse af kommunen. Du kan søge tilladelse til etablering af jordvarme Byg og Miljø. Har du svært ved at lave ansøgningen, kan en autoriseret VVS-installatør eller en autoriseret el-installatør fra Novaindex.com hjælpe og ansøge på vegne af dig.

  OBS: Det er et lovkrav, at du hyrer en autoriseret VE-montør til at etablere dit jordvarmeanlæg. Du må altså ikke selv give dig i kast med det.

  Spørgsmål og svar om jordvarme

  Scroll to Top